All for Joomla All for Webmasters
+389 (043) 361 219
f3a78170b7f1206374752a28db9d38e5.jpg

За нас

Општинското основно музичко училиште ,,Владимир Арсовски,, се наоѓа во општина Неготино, во централното градско подрачје, на регионалниот пат што води кон Кавадарци.
Училиштето низа години претставува синоним за успешна работа и расадник на музички таленти во нашата држава и пошироко. Постои од 1979 година и сите овие години генерира голем број на успешни музичари, кои првите чекори ги направиле токму во ова училиште. Голем дел од нив се професионални  академски музичари кои придонесуваат за развој и промоција  на музичката уметност в македонија и пошироко, но голем е бројот на тие што се љубители на музиката, кои аматерски се занимаваат со музика.
Токму од тоа и произлегува целта на постоењето на училиштето која е да ги поттикнува, развива и негува музичките и творечките способности на учениците за активно занимавање со музиката, создавање на професионални музичари и аматери- љубители на музичката уметност, восприемање, доживување, вреднување и разбирање на пораките од музичките дела. Основното музичко образование е организирана дејност која создава услови за ширење на музичката култура и ги оспособува учениците активно да се вклучат во творештвото на музичката уметност.

 

  Мисија и визија
Мисијата на нашето училиште е поттикнување на креативноста на учениците преку активно дружење со музиката, нивна самостојност во работата со ноти и инструменти, развивање на способноста за тимска работа. Училиштето е отворено за различни форми за унапредување на наставата, следејќи ги и применувајќи ги модерните текови во музичката педагогија, внесувајќи нови активни методи, средства и технологии и континуирано соработувајќи со институциите, родителите и останатите соработници. Училиштето посветува големо внимание на толеранцијата меѓу етничките припадности преку взаемно почитување на културните и други вредности

 Мото:
Музиката го кажува тоа, што зборовите неможат


Визијата на нашето училиште е непрекинат развој во областа на музичката педагогија, создавање уште подобри услови за работа на училиштето, откривање и унапредување на музички таленти, развивање на музичкиот и културен живот во градот, развивање на меѓуетничката интеграција преку различни активности.  


Наставен кадар:

-  Директор – Драги Станков

-  пијано –   Емилија Кабранова – Филипова, Илија Јованов
-  виолина – Менка Богоевска
-  саксофон – Диме Илиев
-  солфеж и теорија – Лина Димова, Никола Дафов